MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

C2C certificaat


C2C logo

 

 

Azewijnse steenfabriek koploper in duurzaamheid

Eerste Nederlandse cradle-to-cradle certificaat voor Daas Baksteen

Als eerste productiebedrijf voor grofkeramische bouwmaterialen in Europa heeft Daas Baksteen uit Azewijn, het cradle-to-cradle certificaat behaald. Dit certificaat, uitgegeven door de EPEA, onderstreept de voortrekkersrol die Daas Baksteen in de bouwwereld vervult als het gaat om duurzaamheid. Daas Baksteen is als sinds 1890 producent van stenen. In een drietal vestigingen worden vele soorten bakstenen geproduceerd. 

 

Cradle-to-cradle certificaat

Na jaren van ontwikkeling en onderzoek is het zover: Daas Baksteen heeft het cradle-to-cradle certificaat van de Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA) gekregen,het kennisinstituut van Michael Braungart en William McDonough, grondleggers van Cradle to Cradle. Dit certificaat wordt alleen uitgereikt aan producten die natuurlijk worden afgebroken of voortdurend in het industriële proces kunnen worden hergebruikt. Daas Baksteen is de eerste producent van grofkeramische materialen die dit certificaat aan haar producten mag toevoegen.

 

Toetsing

Om het certificaat te kunnen verkrijgen wordt de organisatie getoetst op diverse punten, waarbij de criteria van EPEA vele malen strenger zijn dan bij de gangbare milieuwetgevingen.

  1. Materiaal, materiaalzuiverheid (samenstelling grondstoffen) en informatie van grondstoffenketen en toeleveranciers.
  2. Recyclingspotentieel: de mate waarin de producten oneindig kunnen worden gerecycled. (upcyclen ipv downcyclen uiteindelijk naar afval).
  3. Energiegebruik: de mate waarin gebruik wordt gemaakt van duurzame energie.
  4. Waterbeheer: de mate waarin water op een ecologische manier wordt beheerd en hergebruikt door middel van waterzuivering en gesloten watercircuits.
  5. Arbeidsomstandigheden: de mate waarin Daas Baksteen en haar toeleveranciers in de hele keten van de grondstoffen werken met goede ethische moraal en goede ARBO-omstandigheden.

 

Duurzaamheid

Bij Daas Baksteen is duurzaamheid dus geen trend, duurzaamheid zit in haar genen. Al vele jaren wordt er duurzaam geproduceerd; vooruit gelopen op emissienormen, verantwoord grondstoffenbeheer, hergebruik van grond- en toeslagstoffen en natuurlijk het gebruik van duurzame energie. Duurzame productie voor duurzame producten.