MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

Geluidsbelasting


Lage geluidsbelasting

 

Straatbaksteen heeft als belangrijke eigenschap de relatief lage geluidsbelasting. In Nederland geldt als wettelijke bepaling dat voor wegdekken verhard met losse elementen, zoals straatbakstenen, een geluidstoeslag van 4 dB geldt. Onderzoek van Bureau M+P naar de geluidsbelasting van wegverhardingen met gebakken materialen toont echter aan dat straatbaksteen gelegd in keperverband een gemeten geluidstoeslag van slechts 2 dB bij 30 en 40 km/h oplevert.