MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

Vernieuwbare grondstof


Straatbaksteen is een buitengewoon duurzaam bestratingsmiddel. Ze behouden langer hun kleur en wanneer de stenen slijten dan gebeurt dit op natuurlijke wijze. Ook kan hier het milieuvriendelijk karakter van straatbaksteen genoemd worden. De grondstof klei is afkomstig uit sedementatie van de rivieren die, dankzij het afgraven, in hun natuurijke meanderende loop hersteld worden. Hierdoor draagt de afgraving van klei bij aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. Klei is bovendien geen eindige grondstof. Jaarlijks wordt er minstens evenveel sediment afgezet als dat de Nederlandse (straat)baksteenindustrie wint voor de productie van straatbakstenen en bakstenen. De afgraving van klei brengt nog een ander voordeel met zich mee: ze levert een bijdrage aan een betere hoogwaterbescherming. Door de kleiwinning worden de beddingen van rivieren uitgediept, waardoor rivieren een hogere opnamecapaciteit krijgen en ze bij de extra toevoer van water dus niet zo snel overlopen.