MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

Duurzaamheid


Belangrijke thema’s

 

Duurzaamheid en cradle to cradle (ook wel C2C) zijn belangrijke thema´s in onze samenleving. Bij het ontwikkelen en ontwerpen van openbare ruimtes en de materialen die we daarin toepassen, valt nog veel winst te halen op het gebied van sociale, economische en milieuaspecten. Door bij de inrichting van de buitenruimte rekening te houden met deze thema´s, creëren we een duurzame leefomgeving.


Rol van straatbakstenen

 

Straatbakstenen dragen bij in de realisatie van een meer duurzame inrichting van de openbare ruimte. Dit gebeurt enerzijds door het gebruik van natuurlijke, vernieuwbare grondstoffen en anderzijds door het opnieuw gebruiken van reststoffen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een modern productieproces.

 

Onderzoek bevestigt duurzaamheid straatbakstenen

 

Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KVB) heeft in 2009 Royal Haskoning onderzoek laten verrichten naar het hergebruiken van straatstenen, om zo de mate van duurzaamheid te kunnen vaststellen. De resultaten liegen er niet om.

  • Bij gemeenten ligt de mate van hergebruik van straatbakstenen tussen 80% en 90%;
  • Het totale hergebruikpercentage ligt eigenlijk nog iets hoger. De stenen die door gemeenten niet worden hergebruikt, worden namelijk via de tweedehands handel aan particulieren aangeboden;
  • Het oppervlak van straatbakstenen neemt zowel absoluut als relatief toe. Deze toename gaat ten koste van betonnen straatstenen en mogelijk ook van asfaltbeton;
  • Bij puinbrekers worden nagenoeg geen gebruikte straatstenen aangeleverd;
  • De waarde van gebruikte straatbakstenen is hoog en dit ondersteunt het veelvuldige hergebruik;
  • De levensduur van straatbakstenen is in algemene zin hoog, gemiddeld wordt deze geraamd op 125 jaar. Vanwege kwaliteitsverbeteringen en toegenomen toepassing bij particulieren ligt het in de lijn der verwachting dat de levensduur de komende decennia omhoog zal gaan. 

Hoge esthetische waarde

 

Straatbakstenen passen uitstekend binnen de cradle to cradle filosofie, gelet op de hoge mate van hergebruik en de lange levensduur. Bovendien zijn straatbakstenen niet alleen een buitengewoon duurzaam product, maar hebben ze ook een zeer hoge esthetische waarde. Door de diversiteit in formaten, kleuren en oppervlaktestructuren bieden ze eindeloze mogelijkheden voor een kwalitatief ontwerp van klassiek tot modern.

 

Straatbakstenen in trek

 

Uit onderzoek blijkt dat de straatbaksteen in populariteit stijgt. Veel gemeenten geven aan dat zij, gelet op de duurzaamheid en esthetiek van het product, steeds vaker kiezen voor straatbakstenen voor woonstraten, ook ter vervanging van bijvoorbeeld betonproducten en asfalt. Aspecten als natuurlijkheid, kleurvastheid, levensduur en eenvoudig hergebruik spelen daarbij een rol.

 

Lage CO2-uitstoot


Een andere reden om voor straatbakstenen te kiezen is het volgende. Wanneer we de gehele levenscyclus van een wegconstructie bekijken, is de uitstoot van CO2 en het verbruik aan materialen het laagst bij toepassing van gebakken straatsteen. Dit blijkt uit onderzoek verricht door adviesbureau Tauw, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Een van de conclusies luidt dat het kiezen voor gebakken klinkers gedurende 100 jaar een besparing kan opleveren van de uitstoot van ca. 26.000 huishoudens.

 

Lage geluidsbelasting

 

Bovendien heeft straatbaksteen als belangrijke eigenschap de relatief lage geluidsbelasting. In Nederland geldt als wettelijke bepaling dat voor wegdekken verhard met losse elementen, zoals straatbakstenen, een geluidstoeslag van 4 dB geldt. Onderzoek van Bureau M+P naar de geluidsbelasting van wegverhardingen met gebakken materialen toont echter aan dat straatbaksteen gelegd in keperverband een gemeten geluidstoeslag van slechts 2 dB bij 30 en 40 km/h oplevert.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

 

Kortom, straatbakstenen zijn een maatschappelijk verantwoorde keuze voor het ontwikkelen en inrichten van al uw ideeën, plannen en ontwerpen. Wij spelen in op thema´s als duurzaamheid en cradle to cradle en zijn voortdurend in gesprek met onder meer opdrachtgevers, architecten en aannemers. Onze specialisten luisteren naar uw vragen en wensen en zijn zeer oplossingsgericht. Door het geven van goede adviezen en het leveren van kwalitatieve, duurzame en vernieuwende producten bieden wij u altijd een verantwoorde oplossing op maat.