MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

BRL 2360


Eisen aan product en kwaliteitssysteem


De eisen aan het product en kwaliteitssysteem voor het KOMO-certificaat zijn vastgelegd in de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2360 “voor het KOMO attest-met-productcertificaat en het NL-BSB certificaat voor Straatbaksteen”, die door KIWA is opgesteld. Deze wordt goedgekeurd door het College van Deskundigen en vastgesteld door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Deze Beoordelingsrichtlijn volgt de Handleiding Certificering Bouwstoffenbesluit, zodat de afgegeven certificaten voor erkenning door het Ministerie van VROM in aanmerking komen.