MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

Standaard RAW


Eisen aan straatwerk en straatbakstenen 
 

De stichting Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw (RAW) heeft eisen gesteld aan (de uitvoering van) straatwerk, welke zijn vastgelegd in haar standaardbepalingen. De kwaliteitseisen die voor straatbakstenen gelden zijn eveneens vastgelegd in deze bepalingen, hiervoor verantwoordelijk is het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW).