MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

Kwaliteit


Uitstekende kwaliteit

 
Onze straatbakstenen voldoen aan de hoogste eisen die aan het product en kwaliteitssysteem kunnen worden gesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2360 “voor het KOMO attest-met-productcertificaat en het NL-BSB certificaat voor Straatbaksteen”, welke zijn ontleend aan de standaard RAW bepalingen. Voor u de zekerheid dat de kwaliteit van onze straatbakstenen is gewaarborgd.

 

Eisen aan straatwerk en straatbakstenen
 

De stichting Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw (RAW) heeft eisen gesteld aan (de uitvoering van) straatwerk, welke zijn vastgelegd in haar standaardbepalingen. De kwaliteitseisen die voor straatbakstenen gelden zijn eveneens vastgelegd in deze bepalingen, hiervoor verantwoordelijk is het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW).

 

Waarborg voor kwaliteit 
  

Het KOMO-certificaat voor Straatbakstenen is een waarborg voor kwaliteit. Er vindt controle op het productieproces plaats en iedere partij stenen wordt door een onafhankelijke, gekwalificeerde keurmeester gekeurd. Het KOMO-certificaat voor Straatbakstenen waarborgt de kwaliteit op basis van:
- de Nederlandse Beoordelingsrichtlijn (BRL 2360);
- de NEN-EN 1344;
- het Nederlands bouwstoffenbesluit (NL-BSB).

 

Eisen aan product en kwaliteitssysteem


De eisen aan het product en kwaliteitssysteem voor het KOMO-certificaat zijn vastgelegd in de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2360 “voor het KOMO attest-met-productcertificaat en het NL-BSB certificaat voor Straatbaksteen”, die door KIWA is opgesteld. Deze wordt goedgekeurd door het College van Deskundigen en vastgesteld door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Deze Beoordelingsrichtlijn volgt de Handleiding Certificering Bouwstoffenbesluit, zodat de afgegeven certificaten voor erkenning door het Ministerie van VROM in aanmerking komen.

 

Europese normering


Met de introductie van de Europese norm NEN-EN 1344 gelden er nu ook op Europees niveau normeringen op het gebied van bestraten. Deze productnorm vormt de basis voor de CE-markering, welke aangeeft dat producten volgens Europese specificaties zijn getest en geproduceerd.
 

Meest belangrijke kwaliteitseisen


Indien in een bestek straatbakstenen zijn opgenomen die moeten voldoen aan de eisen behorende bij het KOMO-certificaat, kwaliteitsklasse A4-12, dan voldoen deze aan de eisen van de CE-markering conform de richtlijnen van de NEN-EN 1344. In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste kwaliteitseisen voor de kwaliteit A4-12. Zoals u kunt zien beschrijft de EU-markering minder strenge kwaliteitseisen dan de Nederlandse RAW Bepalingen.

 

In de tabel vindt u tevens de scores van onze straatbakstenen op de verschillende onderdelen.

 

Eigenschappen

RAW bepalingen

EU-normering

RDI Straatbakstenen

Wateropname volume % 4 - 12 % geen eis 4 - 12 %
Wateropname gewicht % 2 - 6 % geen eis 2 - 6 %
Minimale buigsterkte > 6 N/mm²   > 6 N/mm²
Gemiddelde buigstreksterkte > 10 N/mm²   > 10 N/mm²
Gemiddelde druksterkte > 100 N/mm²   > 100 N/mm²
Buigbreekbelasting individueel > 64 N/mm²   > 64 N/mm²
Buigbreekbelasting gemiddeld > 80 N/mm² Klasse T4 > 80 N/mm²
Gemiddelde bezwijkbelasting > 15 kN   > 15 kN
Slijtweerstand Max. 750 mm³ Klasse A2 Max. 750 mm³
Stroefheid (u.s.r.v.) > 55 Klasse U3 > 55
Vorstbestendigheid Ja Klasse FP100 ja
Zuurbestendigheid G < 7 %   G < 7 %
Bouwstoffenbesluit     Catagorie 1a
Afmetingen 0,4 √d mm   0,4 √d mm
Maatspreiding 0,6 √d mm    0,6 √d mm