MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

Machinaal straten


Machinaal straten zonder verlies van kwaliteit

 

Een van de grote voordelen van machinaal straten is natuurlijk dat het de fysieke belasting van de straatmakers verlicht. Maar uiteraard wilt u niet dat door deze manier van straten het resultaat onder druk komt te staan. Wij kunnen u gerust stellen. De CROW – publicatie 282: ‘Mechanisch aanbrengen elementenverharding – Verantwoorde afweging tussen handmatig en mechanisch straten’ (januari 2010) regelt namelijk een werkbare oplossing voor de paradox tussen arbeidsomstandigheden enerzijds en kwaliteit en uitvoerbaarheid anderzijds. Een van de belangrijkste conclusies is dat in de regel mechanisch straten mogelijk is zonder dat de kwaliteit van het werk eronder lijdt.

 

Machinaal straten is de norm

 

In januari 2010 is de 1.500 m2-norm bij nieuw straatwerk losgelaten. Waar mogelijk dient bij ieder werk machinaal straatwerk als uitgangspunt genomen te worden. Een handig hulpmiddel voor alle betrokken partijen hierbij is het straatwerkplan. Dit is een planning die voorafgaand aan elk werk wordt ingevuld en waarin duidelijk wordt omschreven welk deel van het werk handmatig wordt uitgevoerd en waarom niet mechanisch. Meer over dit stappenplan kunt u vinden in CROW – publicatie 282.

 

Uniforme pakketten straatbaksteen

 

De praktijk laat ons zien dat straatbakstenen prima machinaal te verwerken zijn. De bestratingmachines tonen aan dat ook gebakken stenen goed, snel en passend verwerkt kunnen worden. Wij maken graag gebruik van deze ervaringen, door het aanbieden van uniforme –op de machines afgestemde- pakketten straatbaksteen. Op deze manier dragen wij bij aan een zo ARBO-vriendelijk mogelijke werkwijze binnen de keten.

 

Onze machinale pakketten

 

Onze straatbakstenen zijn leverbaar in de volgende machinale pakketten:


• Blokverband;
• Elleboogverband;
• Halfsteensverband;
• Keperverband.