MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

Nieuws


DUBOKEUR voor RODRUZA

 

<p>Bij Rodruza is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de manier van werken. Bij de ontwikkeling en het produceren van onze producten kijken wij zorgvuldig naar iedere stap van het proces en wat de invloed is van de grondstoffen, productieproces, energieverbruik en de eigenschappen tijdens de gebruiksperiode op het milieu.<br /> &nbsp;</p> <p>Rodruza heeft DUBOkeur certificaten behaald voor verschillende straatbakstenen in het assortiment.<br /> &nbsp;</p> <p><img alt="DUBOKEUR logo" border="0" height="106" src="/01/MyImages/DUBOkeur_product.jpg" title="DUBOKEUR logo" width="500" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Het DUBOkeur&reg; bewijst dat een product tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennis instituut voor milieubelasting van bouwmaterialen. Met het DUBOkeur&reg; kunnen producten, grondstoffen, installaties en woningen op een onafhankelijke en wetenschappelijk wijze aantonen dat ze een duurzame keuze zijn. Het doel van het DUBOkeur&reg; is om uitsluitend de bovenkant van de markt op het gebied van duurzaamheid een keurmerk te geven, zodat het ook echt waarde krijgt!<br /> &nbsp;</p> <p>De formaten WD, DF, KF70 en KF80 van de verschillende sorteringen voldoen aan de eisen voor het DUBOkeur, inclusief de getrommelde en/of onbezande versies.</p> <p><br /> De straatbakstenen zijn getoetst in de volgende toepassingen:<br /> &bull;Wegverharding voor een weg in een woongebied<br /> &bull;Wegverharding voor een licht belaste weg<br /> &bull;Wegverharding voor een gemiddeld belaste weg<br /> &nbsp;</p> <p>In deze toepassingen zijn de bakstenen met andere producten vergeleken die in dezelfde toepassingen worden gebruikt, zoals betonstenen en asfalt. De straatbakstenen zijn beoordeeld aan de hand van hun gehele levenscyclusanalyse. Uit de vergelijking is gebleken dat op milieutechnisch gebied de straatbakstenen van Rodruza een goede dubo-keuze zijn.</p> <p><br /> De straatbakstenen van Rodruza scoren binnen de meeste milieueffectcategorie&euml;n goed, waardoor ze tot de beste alternatieven behoren. Op de milieucategorie landgebruik scoren ze zelfs zeer goed, wat te verklaren is door het gebruik van klei als belangrijkste grondstof. De klei wordt lokaal gewonnen, waardoor de bijdrage aan andere milieueffecten ook laag is. Daarnaast is de goede score te verklaren door de lange levensduur en doordat de bakstenen aan het einde van hun levensduur geheel kunnen worden hergebruikt of gerecycled<br /> &nbsp;</p>

 

Ga terug