MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

Handmatig Aanbrengen


StratenmakerHandmatig straten of ook wel genoemd "onder de hamer" is de traditionele manier voor het aanbrengen van straatstenen. De straatstenen worden bij deze manier in de bovenste laag van het zandbed gezet en aangetikt met een straathamer. hierna worden de voegen ingeveegd en vervolgens wordt het straatwerkt aangetrild met een trilplaat.