MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

Legverbanden


HalfsteensHalfsteensverband

 

Bij dit verband staan de straatbakstenen haaks op de kant. Dit heeft als voordeel dat er een gering verlies is en de straatbakstenen snel worden verwerkt. De opzet bestaat uit beurtelings halve en hele stenen. Bij zwaardere belasting van het halfsteensverband hebben de stenen de neiging om te kruipen.

 

 

 

 

 

 

ElleboogverbandElleboogverband

 

Dit verband is een variant op het keperverband. Hier wordt meestal voor gekozen wanneer men zo min mogelijk knipverlies wil hebben, en toch een mate van stabiliteit. Het knipwerk beperkt zich toch halve stenen. De helft van de stenen wordt in de lengterichting van de straatwerk gelegd, de andere helft staat hier haaks op.

 

 

 

 

 

 

 

 KeperverbandKeperverband

 

Het keperverband wordt het meest toegepast. Dit verband is geschikt voor zwaardere belasting door zijn grote stabiliteit. de stenen worden diagonaal op de lengterichting gelegd. De zijkanten vragen om meer knipwerk. Het verwerken van stenen kleiner dan een halve steen moet worden vermeden, omdat er dan zwakke delen in het straatwerk ontstaan.

 

 

 

 

 

 

 BlokverbandBlokverband

 

Het blokverband is het meest eenvoudig in verwerking. Het verband wordt meestal toegepast als noodbestrating, bijvoorbeeld bij bouwstraten.