MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

Machinaal aanbrengen


Bij deze wijze van bestraten worden de straatstenen op het gereedgemaakte zandbed d.m.v. hydrauische klem, vacuümklem of bestratingsmachine geplaatst. Vervolgens ingeveegd en afgetrild met een trilplaat.

 

Klik hier voor meer informatie over machinaal aanbrengen.