MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

Vlijen


Bij het vlijen wordt eerst het zandbed in gereedheid gebracht. Vervolgens worden de straatstenen op het zandbed gezet (vlijen) en ingeveegd. Hierna wordt het straatwerk afgetrild.