MENU
Rodruza Daas Infra B.V.

Techniek en Verwerking


Er zijn drie manieren voor het aanbrengen van straatklinker: Handmatig straten, vlijen en machinaal bestraten.

 

 

Handmatig aanbrengen

 

Handmatig straten of ook wel genoemd "onder de hamer" is de traditionele manier voor het aanbrengen van straatstenen. De straatstenen worden bij deze manier in de bovenste laag van het zandbed gezet en aangetikt met een straathamer. hierna worden de voegen ingeveegd en vervolgens wordt het straatwerkt aangetrild met een trilplaat.

 

Vlijen

 

Bij het vlijen wordt eerst het zandbed in gereedheid gebracht. Vervolgens worden de straatstenen op het zandbed gezet (vlijen) en ingeveegd. Hierna wordt het straatwerk afgetrild.

 

Machinaal aanbrengen

 

Bij deze wijze van bestraten worden de straatstenen op het gereedgemaakte zandbed d.m.v. hydrauische klem, vacuümklem of bestratingsmachine geplaatst. Vervolgens ingeveegd en afgetrild met een trilplaat.